آموزش دانشگاه آزاد اسلامي واحد خامنه

اطلاعيه هاي آموزشي

اطلاعیه در مورد کلاس های روز پنج شنبه

به اطلاع دانشجويان محترم می رساند کلیه کلاسهای روز 5 شنبه مورخ 92/9/28 تشکیل نخواهد شد و متعاقبا کلاسهای جبرانی توسط اساتيد مربوطه اعلام خواهد شد.


با تشکر آموزش 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1392/09/27ساعت 12:16  توسط   | 

اطلاعیه در مورد کلاس های روز چهارشنبه

به اطلاع دانشجويان محترم می رساند کلیه کلاسهای روز 4 شنبه مورخ 92/9/20 تشکیل نخواهد شد و متعاقبا کلاسهای جبرانی اعلام خواهد شد.


با تشکر آموزش                      

+ نوشته شده در  سه شنبه 1392/09/19ساعت 21:56  توسط   | 

حقوق

کلیه کلاسهای استاد مطلبی روز۳ شنبه درتاریخ ۱۹ /۹/۹۲ تشکیل نخواهد شد
+ نوشته شده در  یکشنبه 1392/09/17ساعت 14:15  توسط   | 

کلیه کلاسهای استاد دلیراکبری روز ۳شنبه ۱۲/۹/۹۲ تشکیل نمی شود
+ نوشته شده در  یکشنبه 1392/09/10ساعت 12:36  توسط   | 

فوق برنامه برای درسهای زیر روز ۵شنبه درتاریخ ۱۴/۹/۹۲ به استادی آقای بی غمان تشکیل می شود

مقدمه علم حقوق ساعت۳۰/۱۰- ۹

جامعه شناسی ساعت ۳۰/۱۰ -۱۲

حقوق اساسی ساعت ۳۰/۱۷ -۱۹

+ نوشته شده در  یکشنبه 1392/09/10ساعت 10:59  توسط   | 

کلیه کلاسهای استادحمید رستمی روز ۴شنبه ۱۳/۹/۹۲ تشکیل نمی شود
+ نوشته شده در  یکشنبه 1392/09/10ساعت 10:38  توسط   | 

فوق برنامه برای درس حقوق مدنی ۸ روز ۲شنبه درتاریخ ۱۱/۹/۹۲ ازساعت ۱۲-۱۴ بتشکیل می شود

+ نوشته شده در  شنبه 1392/09/09ساعت 13:36  توسط   | 

کلاس فوق برنامه برای درسهای زیر دراین تاریخها برگزار می شود

پول و ارز وبانکداری روز شنبه ۹/۹/۹۲ ساعت۱۱-۹

مالیه عمومی(حقوق) روز یکشنبه ۱۰/۹/۹۲ ساعت ۱۱-۹

پژوهش عملیاتی ۲ روز ۲شنبه ۱۱/۹/۹۲ ساعت۱۱-۹

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1392/09/06ساعت 13:36  توسط   | 

کلیه کلاسهای استاد درویشی روز۴شنبه درتاریخ ۶/۹/۹۲ تشکیل نخواهد شد
+ نوشته شده در  سه شنبه 1392/09/05ساعت 14:49  توسط   | 

فوق برنامه برای درس حقوق ثبت به استادی آقای زال پور درتاریخ ۱۰/۹/۹۲ روزیکشنبه همان ساعت برگزار می شود
+ نوشته شده در  دوشنبه 1392/09/04ساعت 9:31  توسط   | 

حقوق

فوق برنامه برای درس متون فقه ۴ روز شنبه درتاریخ ۹/۹/۹۲ ازساعت ۱۲ لغایت ۱۶ برگزار می شود
+ نوشته شده در  یکشنبه 1392/09/03ساعت 13:14  توسط   | 

علوم سیاسی

درتاریخ ۷/۹/۹۲ روز۵شنبه جبرانی برای درس مبانی علم حقوق ازساعت ۹الی ۳۰/۱۰ و۳۰/۱۰ الی۱۲ و۳۰/۱۷الی۱۹ برگزارمی شود
+ نوشته شده در  شنبه 1392/09/02ساعت 15:27  توسط   | 

حقوق

به اطلاع دانشجویانی که درس متون حقوقی ۱و۲ رابا آقای دکتر ثابت فدم انتخاب نموده اند می رساند امتحان میانترم دروس فوق درتاریخ ۱۶/۹/۹۲ درمواعد کلاسی برگزار می گردد
+ نوشته شده در  شنبه 1392/09/02ساعت 15:14  توسط   | 

کلیه کلاسهای استاد خلیلی روز شنبه درتاریخ ۲/۹/۹۲ تشکیل نخواهد شد
+ نوشته شده در  شنبه 1392/09/02ساعت 8:31  توسط   | 

کلیه کلاسهای استاد مشهدی روز۴شنبه و۵شنبه درتاریخهای ۲۹/۸/۹۲ و۳۰/۸/۹۲ تشکیل نخواهد شد
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1392/08/29ساعت 14:6  توسط   | 

کلیه کلاسهای خانم صحرانورد (خانم اجدادی) تربیت بدنی ۱و۲ روز۴شنبه ۲۹/۸/۹۲ تشکیل نخواهدشد
+ نوشته شده در  سه شنبه 1392/08/28ساعت 12:17  توسط   | 

کلاس استاد قاسمی عربی پایه روز ۳شنبه تاریخ ۲۸/۸/۹۲ تشکیل نمی شود

+ نوشته شده در  سه شنبه 1392/08/28ساعت 10:9  توسط   | 

تربیت بدنی

کلاسهای شنا برادران رشته تربیت بدنی روزهای شنبه و یکشنبه ازساعت ۳۰/۱۵ با استاد گلگونی در استخر شهرداری تبریز واقع در خیابان ورزش برگزار خواهد شد                 

                                                     آموزش واحد خامنه

+ نوشته شده در  دوشنبه 1392/08/27ساعت 10:22  توسط   | 

کلیه کلاسهای استاد شادی در تاریخ ۲۶/۸/۹۲ روز یکشنبه تشکیل نخواهد شد
+ نوشته شده در  یکشنبه 1392/08/26ساعت 10:48  توسط   | 

کلاسهای استاد خانمحمدی بعد از ظهر از ساعت 14 به بعد تشکیل نخواهد شد .

+ نوشته شده در  سه شنبه 1392/08/21ساعت 10:15  توسط   | 

مطالب قدیمی‌تر